Etikai kódex

Alábbiakban az órákra vonatkozóan olvasható etikai kódexünk.

Az órákon való megjelenés:

A zavartalan és folyamatos oktatás érdekében kívánatos az órakezdés előtt néhány perccel a helyszínre érkezni, hogy legyen idő az átöltözésre. Az oktató pontosan kezdi az órát. Amennyiben valakinek problémája adódik, (gyermek, munkahely, stb.) s nem tud időben odaérni, szép csendesen bemegy a terembe, s a hátsó sorban pár percig bemelegít, nyújt, majd bekapcsolódik a csoport munkájába. Mentegetőzéssel, bocsánatkéréssel ne húzzuk az időt, ne zavarjuk az óra folyamatosságát. Az adott csoport tagjai az első sorokban, a másik csoportokból résztvevők a hátsó sorokban foglalnak helyet.

Átöltözés:

A csoportoknak öltöző áll rendelkezésükre. Az öltözőben, mivel nincsenek külön szekrények, vigyázzunk egymás holmijára, ne essenek le a földre, ne keveredjenek össze, hogy mindenki ott találja meg a sajátját, ahová letette.Értékeket az öltözőben csak saját felelősségre hagyjunk( az ott hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk).

Az órákon kényelmes, lehetőleg nedvszívó pamut alapanyagú ruházatban kell részt venni amely lazán követi az alakot, a lábbeli lehet zokni vagy balettcipő, nyáron pedig ha nem hideg a padló, mezítláb. A tanuláshoz szükséges eszközöket (fátyol, saiidi bot, ujjcin, dob) az oktatóval történő megbeszélés alapján szerezzük be. A csípőn hordható kendő, sál, strandkendő, a gyakorlások alkalmával nem az érmés rázókendő, mert az általa keltett hang zavaró lehet a magyarázatok során.

Órák rendje:

Több szinten működnek csoportok – a szintek meghatározása az oktató tisztje és felelőssége-, a bérletes rendszerben biztosított az órák közötti átjárás. Tehát mindenki a saját óráján kívül másik órákon is gyakorolhat. Saját órán az óra szintjének megfelelő gyakorlatokat végzünk, magyarázatok is ezekhez fűződnek. Ha valakinek a nem saját óráján hallottak, látottak nehézséget okoznak, azokat a saját óráján a tanmenetnek megfelelően tudja megtanulni. Saját órán az első sorokba, nem saját órán a hátsó sorokba helyezkedjünk. Ha valaki érdeklődik az oktatás iránt, szeretne betekinteni egy órába, lehetősége van rá, oly módon, hogy aktívan részt vesz az órai munkában. Ennek oka, hogy ide mindenki kikapcsolódni és nem szerepelni jön, ezért néhányunkat kényelmetlenül érintene egy külső szemlélő. Az órák bemelegítéssel kezdődnek, hogy megelőzzük a sérüléseket, testileg és lelkileg egyaránt ráhangolódunk az elkövetkezendő tevékenységünkre. Az órák nyújtással végződnek, amely a feszített, megterhelő izommunkát oldja fel, megtartva, fokozva izmaink rugalmasságát, fiatalon és terhelhetőn tartjuk ezáltal izomzatunkat. A bemelegítés és a nyújtás is az óra szerves része. Elmulasztása csak saját felelősség vállalásával lehetséges, amennyiben az óra látogatója bemelegítés és/vagy nyújtás nélkül vesz részt az órán, az esetleges sérülés felelőssége teljes egészében őt és nem az oktatót terheli

Csoportok szintjei:

Bérletes rendszerben a kezdő, közép kezdő, és közép szintű csoportokba szabad bejárás lehetséges, a kezdő 10 hetes tanfolyam elvégzése után. A Közép haladó és haladó csoportok órájának látogatása megfelelő tudásszint elérése esetén lehetséges, amelynek megítélése az iskola oktatójának tisztje és felelőssége. A szintek kritériumai

Alap kezdő csoport:

Teljesen az alapoktól, az izoláció, az alap mozdulatok gyakorlása, testtudat és koordináció fejlesztése.

Kezdő csoport:

Az alap mozdulatok gyakorlása, fejlesztése, kombinálása,  egyszerűbb kombinációk gyakorlása, különböző testrészek, síkok együttes használata, koreográfia tanulás, fátyollal ismerkedés.

Közép kezdő csoport:

Az alap mozdulatok készség szintre fejlesztése ( ne kelljen gondolkodni, mit hova és hogyan mozdítok) , kombinálása, összetett kombinációk gyakorlása, különböző testrészek, síkok együttes használata karmozdulatokkal, koreográfia tanulás, fátyol kezelés.

Közép szintű csoport:

Alap mozdulatokból bonyolultabb, gyorsabb kombinációk. Karmozdulatok, különböző testrészek, különböző síkok együttes, biztos használata. Koreográfiák tanulása, koreográfiákban a megtanult mozdulatok pontos alkalmazásának elsajátítása , stílusokkal  ismerkedés, vezetett improvizáció, eszközös táncokkal ismerkedés, fellépések.

Közép haladó csoport:

Alap mozdulatok , izoláció biztos, pontos alkalmazása, kombinálása, gyors és lassú zenére egyaránt. Karmozdulatok folyamatos alkalmazása az érzelmek megjelenítésére, a többi testrész használata mellett. Bonyolultabb, gyorsabb kombinációk tiszta, izolált mozdulatokkal, eszközhasználat. Koreográfiák tanulása pontos mozdulat kivitelezéssel, térformák alkalmazása, improvizáció vezetve és egyénileg, stílusok ismerete. . Csoportban, a csoport létszámától függetlenül koreográfiák alkalmazása .Versenyekre való felkészülés, fellépések.

Haladó csoport:

Stílusnak megfelelő izolált test és kar mozdulatok, gyors, pontos kombinált kivitelezés, és testhasználat. Stílusok ismerete, pontos eszközhasználat, kifogástalan tartás. Koreográfiák tanulása, érzelemgazdag, művészi kivitelezése, stílusok ismerete, egyéni improvizáció. Csoportban, a csoport létszámától függetlenül koreográfiák alkalmazása, szóló tánc. Fellépésekre, versenyekre felkészülés.

 

Koreográfiák:

Minden órán a csoport szintjének megfelelő koreográfia tanulható, a mozdulatok kielemzésével, sorrend tanulással. Mindenki tanulhatja az összes koreográfiát, de fellépések alkalmával az léphet fel vele, aki technikailag és sorrendileg is elsajátította. Adott csoport koreográfiájával elsősorban a csoportba tartozók léphetnek fel, mások csak akkor, ha a fellépés létszáma lehetővé teszi. A koreográfiák használatát a koreográfussal mindig egyeztetni kell, tudta nélkül nem táncolhatóak.

Kis illemtan:

Az órákon rágógumizni, telefonálni sem az oktatónak, sem a tanítványoknak nem illik. Természetesen, ha valakit hívnak, röviden beleszólhat a telefonjába, hogy mikor hívható vissza, illetve adódhatnak élethelyzetek, amelyekben feltétlenül elérhetőnek kell lennünk( pl. hozzátartozó betegsége, munka ügy stb.). Az órákon kialakult jó hangulat mind az oktatónak, mind a tanítványoknak kellemes perceket okoz, de ez nem azt jelenti, hogy csoportokba verődve beszélgethetünk, zajonghatunk. Tiszteljük meg az oktatót a tananyag iránti érdeklődésünkkel, valamint figyelni, tanulni vágyó társainkat se zavarjuk hangoskodással.

Kommunikáció:

- Az illemtan szabályainak megfelelően az érkezők és a távozók köszönnek.
- Tegeződés: mind az oktató mind a tanítványok megkérdezik idősebb tanítványaiktól, társaiktól, hogy tegezhetik-e.
- Ismerjük meg egymást, tudakoljuk meg egymás nevét, hiszen a tanfolyamok ideje alatt
barátságos kis közösség kovácsolódhat össze.
- Egyéni, egészségügyi problémáinkat ,(pld. diabetesz, epilepszia) megbeszélhetjük az
oktatóval, aki az elmondottakat bizalmasan kezeli.
- Amennyiben kérdésünk van, mely vonatkozhat a technikára, koreográfiára, fellépésre, bármire a csoport munkájával kapcsolatban, ne egymást túlkiabálva, az oktató szavába vágva tegyük fel, a parlamentáris formát betartva, az oktatótól kérdezzünk.
- Ne minősítsük hangosan csoporttársaink tánctudását, mindenkinek más a tudásszintje, stílusa és mindenki kikapcsolódni, feltöltődni jön órára. Ez nem a rivalizálás, versengés színtere, hanem a női összetartozás-élmény erősítésének a helye a közös tánc öröme által.

- Az órán, s azonkívül is az oktatót megkérdezhetjük, hogy az adott mozdulatot, kombinációt jól hajtjuk-e végre. Szükség is van visszaigazolásra, hiszen nem jó, ha helytelenül gyakorolunk be valamely alapelemet vagy mozdulatsort.
- Amennyiben az oktató udvariasan jelzi, hogy valamit nem egészen jól csinálsz, ne személyes sértésnek, hanem építő kritikának vedd, s próbáld meg a mozdulat javítását. Az oktató minél szebbé szeretné csiszolni tánctudásodat.
- A mozdulatok javítása során néha szükséges lehet az érintés, ha ez valakit feszélyez, kérem jelezze.
- Sem az öltözőben, sem a táncteremben nem teszünk megjegyzést az előző vagy a következő csoport tagjaira és oktatójára. Köszönjünk egymásnak, s kívánjunk jó munkát, jó táncolást.

Óradíjak fizetése:

A bérletesek a bérleti időszak első óráján fizetik a tandíjat, az óradíjasok az óra elején. A bérleti időszakon belül egy hét halasztásra van lehetőség ( betegség, családi ok).  Bérletet vásárlók számára lehetőség van az órák közötti átjárásra a kezdő tanfolyam 10 hetes időtartama után ( a technikai alapok elsajátítása miatt). Kivétel az átjárás alól a  fellépő csoport órája, és a versenyző csoport órája, amelyre a megfelelő technikai szint , előadás mód elérésével van lehetőség belépni, amelynek meghatározása, engedélyezése az iskola oktatójának a feladata és felelőssége.

 

Lehetnek:
a, Általános fellépések:
-egész csoportra vonatkoznak
-jótékonysági fellépések
-baráti szívességek
-nyílt rendezvények
b, Kiemelt fellépések:
- fellépő csoportra vonatkoznak
-haladó szintű előadást, koreográfiát igényel
-zártkörű rendezvények
- bál, születésnap, esküvő, nemzetközi rendezvények

c,Versenyek- versenyző csoportra vonatkoznak

-megfelelő felkészültséget, esetenként plusz időráfordítást, többlet munkát igényelnek

 

A fellépéseken való szereplést a táncosok technikai tudásszintje, előadásának érettsége alapján az iskola oktatója határozza meg, elsősorban a táncosok érdekeit figyelembe véve.

- A fellépéseken az előadni kívánt tánc stílusának, hangulatának megfelelő vagy az oktatóval megbeszélt fellépő ruházatban jelenünk meg. Bálokon, szilveszteri mulatságon, zárt térben lévő színpadon jól mutat a csillogó, erősebb smink, szabadtéren, vakító napsütésben (pld. falunapon vagy háznál születésnapon) egyszerűbb, ízléses make-up is megfelelő

- A fellépés kezdete előtt az adott helyszínen ne szaladgáljunk „teljes harci díszben”, a toalettet átöltözés előtt keressük meg.

- A fellépés helyszínén ne tegyünk hangos megjegyzéseket sem az előző fellépő műsorára, sem az adott étterem, kultúrház színvonalára.

- Műsorunk befejeztével fogadjuk szerényen és udvariasan a nézők és a vendégek tetszésnyilvánítását, az esetleges durva bekiabálásokra ne reagáljunk

- A zene, a helyszín, az időpont, valamint a fellépés tiszteletdíjának egyeztetése, a számlaadás a megrendelő és a csoportvezető feladata, külön magánintézkedéseket ne tegyünk.

- Alkoholfogyasztás a fellépések előtt és után is tilos, üdítőt, ásványvizet, süteményt, szendvicset, virágot elfogadhatunk a megrendelőtől.

- Dohányzás zárt térben csak az arra kijelölt helyen, szabad téren a csoporttól távol, hogy a légáramlat ne vigye a nemdohányzók felé. (A szépség, báj, finomság atmoszférája, mely körüllengi az orientális táncot, összeegyeztethetetlen a dohányzó nő látványával.)

- Amennyiben a fellépés alkalmával a csoport, vagy az egyéni táncos nem a saját koreográfiáját adja elő, a konferáló szövegben jelezzük a tánc megalkotójának a nevét.

- A fellépéseken készült fotókat, videó felvételeket a Kelet Varázsa Hastáncformáció jogosult a honlapon, és a közösségi portálokon szereplő oldalain, plakátjain, hirdetésein, újság cikkekben, interjúkban felhasználni, megjelentetni, természetesen a személyiségi jogok figyelembevételével, a résztvevők hozzájárulásának kikérésével.

Egyéb:

- Szóbeli előadások, interjúk alkalmával idegen szövegek használatakor jelezzük, hogy mely szerzőtől, milyen műből idéztünk.

- Másik hastánc iskolákban való tanulás természetesen mindenki számára nyitott lehetőség, párhuzamosan a Kelet Varázsa Hastáncformációban való tagság mellett, amennyiben az itt végzett munkát nem hátráltatja. Iskolánkban a tanulás az oktató által meghatározott elvek szerint történik, a másutt tanultakra az órákon ne hivatkozzunk, jelenlétünkkel az órán  elfogadtuk az oktató kizárólagos illetékességét. Az oktatótól kérdezzünk, amennyiben bizonytalanok vagyunk esetlegesen a máshol kapott instrukciók miatt.

- Más oktatók, tanárok által tartott work shopok-on mindenki szabadon részt vehet, színesíti, előbbre viszi tudásunkat. Sőt kérés, hogy ha valaki work shop-ra megy , legyen kedves a többi taggal is megosztani a lehetőséget, talán mást is érdekel.

 

Kedves táncosok, kívánom, hogy  tánccal töltött órák kellemes, jó hangulatban teljenek!

A tánc: „képes minket kiragadni a hétköznapok gondjaiból. Megtanít belefeledkezni a pillanatba és élvezni azt. Megtanít befelé fordulni és kimozdítani magunkból a bennünk lévő örömöt, bánatot, kifejezni a szavakkal leírhatatlant, egyesíteni testünket, lelkünket és elménket. Mindehhez csak arra van szükség, hogy megadjuk rá magunknak a lehetőséget, ott az adott pillanatban.” (részlet Aziza: Hastánc című könyvéből)